Istnieje wiele zagrożeń dla działania małej firmy, ale nie wszystkie z nich są tak dramatyczne, jak atak cybernetyczny. Każda mała firma musi przeprowadzić ocenę ryzyka, aby określić wszystkie istniejące zagrożenia, które mogą przynieść zagrożenie w funkcjonowaniu biznesu. Nadal nie wszyscy właściciele firm zdają sobie z tego sprawę że obowiązek ochrony danych powstał znacznie wcześniej przed uchwaleniem Ustawy o Danych Osobowych ale to ta ustawa rozszerzyła zakres a także zaostrzyła konsekwencje nie stosowania środków ochrony na właścicieli firm.

Nie tylko z powodu ustawy ale przede wszystkim z powodu ochrony biznesu każdy przedsiębiorca powinien zdawać sobie z ryzyka a także próbować nim zarządzać.
Zagrożenia zewnętrzne to te, które skupiają największą uwagę. Mogą to być pożar lub powódź, lub także awarie linii energetycznych i połączeń sieciowych. Mogą być to również zagrożenia spowodowane przez człowieka oraz awaria zasilania z powodu awarii sieci lub aktu terrorystycznego. Również w tej kategorii mieszczą się wyłudzenie informacji, cyberataki i kradzież danych ze źródeł zewnętrznych.

Wszystkie te zagrożenia są tymi, które sprawiają, że gdy się wydarzą w dużej firmie, wieczorem możemy przeczytać o tym w Internecie, więc każda firma musi zaplanować, jak sobie z nimi radzić. Istnieją jednak pewne wewnętrzne zagrożenia, które mogą być równie poważne, ale zwracamy na nie znacznie mniejszą uwagę.
Na przykład błąd ludzki. Gdy ktoś zapomni o zmianie hasła lub zostawi smartfon zawierający krytyczne dane w tramwaju możemy spodziewać się kradzieży danych. Nie są to czyny złośliwe, ale nadal mogą mieć bardzo poważne konsekwencje narażające każdą firmę na poważne konsekwencje prawne. Czy zastanowiłeś się co może się stać gdy Ty, lub Twój pracownik zgubi telefon z danymi osobowymi? Co jeśli zapomniałeś wykonać kopię zapasową na dzień przed awarią serwera? Czy telefon został wcześniej zabezpieczony przed pozyskaniem danych przez osoby postronne? Czy dane znajdujące się na telefonie były zaszyfrowane, czy jedynie karta SIM była chroniona Pinem?
Innym obszarem, w którym może wystąpić błąd ludzki, jest nadzór techniczny. Być może przestarzała technologia, która nie wskazywała jednego punktu awarii w twojej infrastrukturze IT.

To tylko niektóre z najbardziej typowych zagrożeń.

Aby dowiedzieć się, w jaki sposób outsourcing niektórych zadań, takich jak proaktywne zarządzanie i audyty bezpieczeństwa może rozwiązać te problemy, skontaktuj się z naszą firmą. Alligo na bieżąco dba o środowiska informatyczne swoich klientów oraz doradza firmom w jaki sposób zabezpieczyć systemy przed takimi zdarzeniami.

https://www.facebook.com/Alligo-399717990185123
https://www.facebook.com/Alligo-399717990185123