POLTYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem Państwa danych osobowych jest ALLIGO Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Ciołka 10, 01-402 Warszawa. NIP: 522 276 00 04 REGON:140072838.

Dostęp do Państwa danych osobowych mają członkowie Zarządu oraz pracownicy przygotowujący wyceny. Zostali oni upoważnieni do przetwarzania Państwa danych osobowych wyłącznie w związku z wykonywanymi zadaniami, na czas pełnienia swoich funkcji.

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. W celu świadczenia usług współpracujemy z firmami zewnętrznymi które w pewnych okolicznościach mogą uzyskiwać dostęp do Państwa danych, które nam przekazaliście. Są to firmy zajmujące się marketingiem i księgowością.

Państwa dane osobowe są przetrzymywane przez nas odpowiednio – przez okres przygotowywania oferty oraz procesu realizacji usług. Na późniejszym etapie dane są przetrzymywane przez okres archiwizacji dokumentów.

Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak również nie podlegają profilowaniu. Nie narażamy Państwa na żadne skutki prawne. Przetwarzanie Państwa danych nie ma bezpośredniego wpływu na Państwa osobę.

Administrowanie Państwa danymi odbywa się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa danych osobowych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu do nich osobom nieupoważnionym. Alligo zapewnia, że przyjęte zasady prywatności zapewniają realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo ich sprostowania i usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w tym akcie prawnym. Realizacja powyższych uprawnień następuje poprzez wysłanie odpowiedniej informacji na adres: ALLIGO Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Ciołka 10, 01-402 Warszawa lub daneosobowe@alligo.pl

Mają Państwo także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.