Wdrażanie pracy zdalnej: Planowanie ma znaczenie

Praca z domu, powszechnie znana jako telepraca, jest dość ogólnym terminem, który obejmuje szereg polityk w miejscu pracy. Ogólnie rzecz biorąc, odnosi się do zasad umożliwiających pracownikowi pracę z domu (lub innej zatwierdzonej lokalizacji zdalnej- zakres dopuszczalnych lokalizacji będzie się różnić w zależności od zasad organizacji). Poza tym praca zdalna może (ale nie musi) być restrykcyjna w odniesieniu do godzin pracy, przerw, sprzętu używanego itp. Na przykład niektóre zasady pracy zdalnej mogą wymagać, aby pracownik pracował w standardowym dniu roboczym zatwierdzonym przez firmę. Inne zasady mogą po prostu wymagać wykonania zadań, gdy jest to wymagane.

Warto podkreślić, że zasady pracy zdalnej nie zostały jeszcze w pełni prawnie uregulowane w Polsce w przepisach prawa pracy, niniejsze wskazówki są więc tylko pomocą jak można w sposób korzystny dla obu stron zorganizować pracę zdalną i na co zwrócić uwagę.

Realizacja: Niektóre zagadnienia

Uwaga początkowa: O ile firma nie stoi w obliczu nieoczekiwanego zdarzenia ryzyka, które wymaga szybkiego wdrożenia zasad pracy zdalnej, projektowanie i przyjęcie polityki powinno być starannie zaplanowane. Istnieje wiele sposobów, że dobre intencje planów pracy zdalnej, mogą się już na początku „wypalić”, skazując organizację na porażkę, by ostatecznie niesprawiedliwie obwinić wszelkie formy pracy zdalnej.

Jakie oferty pracy kwalifikują się do pracy zdalnej: Pierwszym krokiem jest określenie, które miejsca pracy kwalifikują się do wykonania pracy z domu. Niektóre miejsca pracy wyraźnie wymagają pełnoetatowej obecności w miejscu pracy. Inne, z pewną pomysłowością, mogą być częściowo obsługiwane z domu. Inne miejsca pracy mogą oczywiście kwalifikować się w pełni. (Uwaga: odnosimy się tu do „miejsc pracy”, a nie do „pracowników”)

Którzy pracownicy kwalifikują się do pracy zdalnej: Po ustaleniu, które miejsca pracy kwalifikują się do częściowego lub pełnego etatu pracy zdalnej, należy podjąć decyzję, którzy pracownicy są najlepszymi kandydatami do pomyślnego jej wdrożenia. Na przykład pracownicy mogą kwalifikować się do pracy zdalnej dopiero po zakończeniu okresu próbnego lub szkolenia lub dłużej, jeśli wydaje się to właściwe. Drugim kryterium mogą być dobre wyniki w pracy. Pracownicy z problemami wydajności lub dyscyplinarnymi mogą nie kwalifikować się do pracy zdalnej.

Powolne, przyrostowe wdrażanie: przyjęcie zasad pracy zdalnej może stanowić poważną zmianę w kulturze firmy, stylu zarządzania i procesach operacyjnych. Robienie tego wszystkiego naraz jest prawdopodobnie proszeniem się o kłopoty. Każdy projekt wymaga etapu beta, a praca zdalna nie jest wyjątkiem. Spróbuj przyjąć go z kilkoma pracownikami z jednej jednostki. Następnie zrób to samo w innym obszarze. Następnie przeanalizuj i zidentyfikuj problemy i obawy, rozmawiając ze wszystkimi zaangażowanymi.

Na każdym etapie działania ważne są narzędzia jakimi dysponujesz a także w jaki sposób są one wdrożone tak aby mogły być pomocą a nie przeszkodą w pracy zdalnej. Z pewnością kluczowa będzie wydajność sprzętu oraz Internetu. Bez tego praca zdalna będzie nieefektywna.

Ustawianie parametrów i oczekiwań: zasady, które możesz rozważyć

Okno dostępności – Czy będzie to konieczne, aby pracownicy byli w pełni dostępni w określonych godzinach? Na przykład, muszą oni prowadzić swoją pracę w standardowych godzinach pracy, czy też będzie podejście elastycznego czasu pracy, gdzie dostępność jest wymagana tylko w mniejszym oknie.

Responsywność – Jak szybka musi być reakcja na e-maile, rozmowy telefoniczne, tekst, itp? Jednym z zagrożeń współczesnego miejsca pracy jest poczucie, że pracownicy muszą być dostępni 24/7. Ponieważ praca zdalna może mieć mniejszą strukturę, to wyostrza się takie oczekiwanie a to może negatywnie przekładać się w dłuższym okresie czasu na motywację do pracy.

Chodzi tylko o terminy – po prostu należy wykonać swoją pracę na czas. Reszta zależy od Ciebie.

Anulowanie: Jeśli plan zostanie częściowo lub całkowicie uchylony, czy pracownicy otrzymają wystarczające powiadomienie, aby zaplanować opiekę nad dziećmi itp.?

Krótko mówiąc, daje to pewną wskazówkę, że po prostu pracy zdalnej nie inicjuje się, wydając laptopa wszystkim. Chyba że sytuacja nas do tego zmusi (jak w przypadku znanych nam już wszystkim „lockdownów” wprowadzanych przez rządy poszczególnych Państw. Jeśli praca zdalna ma odnieść sukces, musi być zaprojektowana wokół celów twojej firmy i unikalnych wymagań.

Firma Alligo może pomóc Waszej firmie na etapie wdrażania narzędzi do pracy zdalnej a także przy jej organizacji.